دانش هرکس دارایی او نیست، بلکه بدهی او نسبت به جامعه است!

مدیران و موسسین محاسبان طلوع

آقای مهدی تبریزی

عضو هیئت علمی دانشگاه،عضو انجمن حسابداران خبره ،کارشناس رسمی دادگستری ،عضو هیئت مدیره چند شرکت،با بیش از 16 سال سابقه کار در بنگاه ها و شرکت های بزرگ اقتصادی

آقای مهدی حمزه‌لو

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ،کارشناس مدیریت بازرگانی ،کارشناس برنامه‌ریزی ،کارشناس فناوری اطلاعات بیش از 18سال تجربه در زمینه های تدوین آیین نامه ها ،احکام کارگزینی ،مدیریت اداری ،برنامه ریزی در شرکت های بزرگ،بنیاد تعاون و شبکه بانکی

آقای احمد کاوه

کارشناس ارشد علوم بانکی ،کارشناس بانکداری داخلی و بین المللی دارای بیش از 30 سال تجربه بانکی در حوزه فعالیت های بانکی، داخلی و برون مرزی ،مشاوره در انواع سپرده گذاری ها، اخذ تسهیلات و اعتبار بانکی و بانکداری بین المللی

آقای علی عمرایی

دوازده سال سابقه کار در شرکت های بزرگ ،متخصص در برنامه های حسابداری ،متخصص در امور مالی و حسابداری ،متخصص در ثبت حسابداری تجمیعی و تلفیقی،آشنایی کامل با صدور مکانیزه اسناد در انبار ،اموال ،حقوق دستمزد،حسابداری،حسابداری تجمیعی

آخرین اخبار

آخرین اخبار و مطالب مفید

آموزش مالیاتی, اخبار

اظهارنامه مالياتي الکترونيکي و دستورالعمل استفاده از آن

ارسال شده توسط علی عمرایی

فرم هاي اظهارنامه الکترونيک عملکرد سال ۱۳۹۳ جهت تسليم عملکرد مذکور تا پايان تيرماه ۱۳۹۴ و همچنين عملکرد ميانسالي جهت موديان خاص مشمول روي سايت قرار داده شده است. فرمها خام مربوط به اين اظهارنامه ها باقابليت چاپ به عنوان پيش نويس و به منظور

اخبار, مقالات حسابداري

مقالات حسابداری

ارسال شده توسط علی عمرایی

دانلود مقاله حسابداری (مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي)

اخبار, مقالات حسابداري

مقالات حسابداری

ارسال شده توسط علی عمرایی

دانلود مقاله حسابداری (تشخيص سهم متعارفي تغييرات اجباري حسابداري)

و خداوند افتتاحیه و اختتامیه همه حسابهاست،ترازش همیشه موزون است و مطالبات مشکوک الوصولی ندارد،حسابداریش آنقدر خالص است که دوره مالی در آن تعریف نشدنی است!